DOJAVA TEHNIČKIH NEDOSTATAKA I KVAROVA

Od dana 22. travnja 2016. godine u funkciji je kontakt broj Dispečera Vodovoda d.o.o. Zadar, kao jedinstveni broj na koji je moguće prijaviti tehničke nedostatke i kvarove na vodoopskrbnoj mreži Vodovoda d.o.o. Zadar.

Kontakt broj Dispečera: 023/282-999


Svi ostali prigovori podnose se Referentu za reklamacije Vodovoda d.o.o.
Kontakt broj Referenta za reklamacije: 023/282-943
Radno vrijeme Referenta za reklamacije: ponedjeljak – petak od 07,30 do 14,00 sati (pauza od 11,00 do 11,30 sati).