DOJAVA TEHNIČKIH NEDOSTATAKA I KVAROVA


Telefonski brojevi: 023/282-999 023/301 040


Svi ostali prigovori podnose se Referentu za reklamacije Vodovoda d.o.o.
Kontakt broj Referenta za reklamacije: 023/282-943
Radno vrijeme Referenta za reklamacije: ponedjeljak – petak od 07,30 do 14,00 sati (pauza od 11,00 do 11,30 sati).