CIJENE

Cjenik vodnih usluga po naseljima za

Temeljem članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe plaća i naknada za razvoj koja se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojem se zasebno iskazuje.

OBRAČUN POTROŠNJE VODE provodi se na slijedeći način:

OBITELJSKE KUĆE

dvomjesečni obračun potrošnje

STAMBENE ZGRADE

po broju članova domaćinstva – mjesečni obračun potrošnje
po sekundarnim mjerilima – dvomjesečni obračun potrošnje

GOSPODARSTVO

mjesečni obračun potrošnje

BRODOVI – HIDRANTI

obračun potrošnje po propusnicama

Potrošnja vode obračunava se u pravilu prema utvrđenom stanju na vodomjeru ili prema prosječnoj potrošnji (ukoliko potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene vode).


POVRAT PRETPLAĆENIH SREDSTAVA

Zahtjev za povrat pretplaćenih sredstava