OPĆE OBAVIJESTI

Naselje Pridraga

Obavijest o mogućnosti priključenja na javni vodoopskrbni sustav u naselju Pridraga
Od sredine studenog 2017. godine, na području cijelog naselja Pridraga moguće je priključenje svih kućanstava na izgrađeni javni vodoopskrbni sustav, s izuzetkom manjeg dijela zaseoka Vrulje, Ćuskijaš i Grubići gdje je vodovodna mreža izgrađena u sklopu „vodovodne mreže naselja Pridraga-2.faza, 2. funkcionalna cjelina“, a za koju još nije ishođena uporabna dozvola.
Detaljnije informacije o uvjetima priključenja, moguće je ishoditi u nadležnoj Službi obrade i pripreme priključaka Vodovoda d.o.o. Zadar.“